Η Χλωρίδα - Πανίδα του νομού...


ΧΛΩΡΙΔΑ


Eνδημική χλωρίδα Αυτή ακριβώς η ποικιλία των βιοτόπων απεικονίζεται επίσης και στο μεγάλο αριθμό διαφορετικών μορφών ζωής, τόσο των φυτικών ειδών, που αποτελούν τη χλωρίδα της περιοχής, όσο και των ζώων που συνθέτουν την πανίδα της. Από τα 6.000 είδη φυτών της ελληνικής χλωρίδας, στις Πρέσπες απαντούν περίπου 1.400 είδη (σχεδόν το 25%). Από αυτά κάποια έχουν εξέχουσα σημασία. Η Κενταύρια της Πρέσπας (Centaurea prespana) είναι ενδημικό είδος, δεν υπάρχει δηλαδή πουθενά αλλού στο κόσμο, παρά μόνο σε αυτήν την περιοχή. Το παράσιτο Phelypaea prespana που φύεται μόνο σε δύο σημεία των Βαλκανίων. Τα Βουνοκυπάρισσα ή Κέδρα ή Άρκευθοι, συνήθως φύονται με θαμνώδη μορφή. Στις Πρέσπες και κυρίως στο ψηλότερο σημείο του δρόμου που ενώνει την Κούλα με τους Ψαράδες, γύρω από το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, τα δύο είδη αυτών των φυτών (Juniperus foetidissima και Juniperus excelsa) υπάρχουν με την ιδιαίτερα σπάνια για την Ευρώπη μορφή υπεραιωνόβιων δένδρων.
Η χλωρίδα της περιοχής διακρίνεται στις παρακάτω ζώνες: 1) Υγρότοπος: στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι λίμνες και τα υγρά λιβάδια.Στη ζώνη αυτή φύονται καλάμια, νούφαρα κίτρινα και άσπρα,ίριδα των βάλτων (ή κρίνος των νερών) καθώς και ρογούδια. 2) Αγροτική ζώνη: στη ζώνη αυτή υπάγονται οι γεωργικές εκτάσεις,τα λιβάδια χορτονομής για την κτηνοτροφία και το αρδευτικό δίκτυο ενώ σε αυτή τη ζώνη θα συναντήσετε τους σπάνιους για την Ελλάδα πλέον νάρκισσους, ορχιδέες και ραδίκια. 3) Ενδιάμεση ζώνη μεταξύ καλλιεργειών και δάσους: εδώ υπάρχουν μόνο θάμνοι. 4) Δασικές διαπλάσεις: στη ζώνη αυτή θα βρείτε οστριές-γαύρους, κέδρους, οξιές, βελανιδιές, έλατα και πυξούς 5) Υπό αλπικοί θαμνότοποι και υπό αλπικά λιβάδια: η ζώνη αυτή ξεκινά πάνω από 1600-1700 μέτρα υψόμετρο 6) Αλπικά λιβάδια: στη ζώνη αυτή που ξεκινά πάνω από τα 1800 μέτρα θα συναντήσετε μόνο μόνο ψυχροανθεκτικά αγροστώδη.

ΠΑΝΙΔΑ


Στην πανίδα της περιοχής εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν τα πουλιά, με τους Πελεκάνους να αποτελούν σύμβολα του Δρυμού. Στην Ελλάδα ο αριθμός των πουλιών που έχουν παρατηρηθεί ξεπερνά τα 420 είδη. Από αυτά, περίπου τα 260 μπορεί να τα συναντήσει κανείς στις Πρέσπες. Τα 140 περίπου είδη φωλιάζουν στην περιοχή, ενώ τα υπόλοιπα, είτε διαχειμάζουν, είτε επισκέπτονται την περιοχή κατά τη μετανάστευση. Από τα 7 είδη πελεκάνων που υπάρχουν στο κόσμο, ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και ο Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus) είναι τα 2 είδη που ενδημούν στην Ευρώπη και αναπαράγονται στην περιοχή, σε κοινές αποικίες αναπαραγωγής, αλλά με ξεχωριστές ομάδες φωλιών. Στις Πρέσπες αναπαράγεται ένας από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Αργυροπελεκάνου με αριθμό ζευγαριών που κυμαίνεται μεταξύ 110-400 ενώ ο συνολικός αριθμός των ζευγαριών του δεν ξεπερνά τα 1400 σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τις υπόλοιπες τάξεις των πουλιών, σημαντική είναι η παρουσία και ενός ακόμα παγκόσμια απειλούμενου είδους, της Λαγγόνας (Phalacrocorax pygmaeus). Από τα διάφορα είδη ερωδιών, ο Αργυροτσικνιάς (Egretta alba) έχει στην περιοχή το μεγαλύτερο αναπαραγόμενο πληθυσμό στην Ελλάδα (6-25 από τα 30 περίπου ζευγάρια). Η περιοχή αποτελεί ακόμα ένα από τα νοτιότερα σημεία αναπαραγωγής ενός «βόρειου» είδους, του Χηνοπρίστη (Mergus mergasner). Εκτός όμως από τα πουλιά, στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών φιλοξενούνται και άλλες ομάδες ζώων. Υπάρχουν γύρω στα 60 είδη θηλαστικών, όπως είναι η καφέ αρκούδα, ο λύκος και το αγριόγιδο ενώ υπάρχουν και οι βίδρες που ζουν στον υγροβιότοπο, 8 είδη νυχτερίδων, ενώ από τα ερπετά έχουν παρατηρηθεί 21 είδη, από τα οποία 2 είναι χελώνες, 9 είδη είναι σαύρες και 10 είναι φίδια. Από τα αμφίβια έχουν παρατηρηθεί 11 είδη.

1 σχόλια:

Εδώ τα σχόλια σας....

 

visit florina

visit florina
Υπερήφανοι υποστηρικτές του visit florina..

ΧΑΡΤΗΣ

www.map-embed.comvisit florina

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΑ

like us !!!

Copyright © Visit Florina | Designed by Nikos VrsTemplateism.com